Športové právo

  • komplexné právne služby týkajúce sa profesionálneho a amatérskeho športu
  • komplexný právny servis pre športovcov (napr. príprava dokumentácie súvisiacej s ich činnosťou – hráčske zmluvy, živnostenské oprávnenia, marketing a reklama, mediálne práva, osobnostné práva)
  • komplexný právny servis pre trénerov a ďalších členov realizačného tímu (napr. príprava dokumentácie súvisiacej s ich činnosťou – trénerské zmluvy, živnostenské oprávnenia, marketing a reklama, mediálne práva, osobnostné práva)
  • komplexný právny servis v oblasti športového marketingu a reklamy
  • zastupovanie v súdnych, správnych, arbitrážnych a súvisiacich konaniach týkajúcich sa športu