Rodinné právo

  • komplexný právny servis týkajúci sa rozvodu manželstva, vrátane súvisiaceho konania o úprave pomerov maloletých detí na dobu po rozvode
  • komplexný právny servis týkajúci sa uzatvárania tzv. predmanželských zmlúv
  • zmluvná modifikácia zákonnej úpravy spoločného majetku manželov – podklady k notárskym zápisom modifikujúcim rozsah (rozšírenie alebo zúženie), správu, príp. tiež dobu vzniku zákonného manželského majetkového spoločenstva
  • komplexné právne služby vo veci vysporiadania spoločného majetku manželov
  • právna pomoc v súvislosti s uplatňovaním tzv. statusových práv (určenie otcovstva, zapretie otcovstva) a s uplatňovaním a výkonom práv rodičovských (starostlivosť o maloletých, zastupovanie maloletých, správa majetku maloletých)
  • právna pomoc v súvislosti so zastupovaním v konaní o zaplatení výživného

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Radi Vás prevedieme
problematikou práva