Obchodné a korporátne právo

  • komplexné právne služby v oblasti obchodných záväzkových vzťahov
  • príprava a posúdenie zmluvnej dokumentácie
  • poskytovanie komplexného právneho poradenstva podnikateľom
  • poskytovanie právnych služieb v oblasti korporátneho práva (zakladanie obchodných spoločností a družstiev, príprava a zabezpečenie valných zhromaždení, zmeny v orgánoch obchodných spoločností či družstva, zvýšenie alebo zníženie základného imania, likvidácia obchodných spoločností, zabezpečenie zápisu do obchodného registra, príprava zmlúv o výkone funkcie, akcionárskych dohôd atď.)
  • poskytovanie právnych služieb a poradenstva v oblasti akvizícií a premien obchodných spoločností (zlúčenie, rozdelenie, prevod majetku, zmena právnej formy)
  • vykonávanie právneho auditu obchodných spoločností (due diligence)
  • poskytovanie právnych služieb v oblasti cenných papierov a podnikania na kapitálovom trhu
  • poskytovanie právnych služieb v oblasti hospodárskej súťaže a ochrany proti nekalej súťaži
  • zastupovanie v súdnych, rozhodcovských a iných konaniach (sporné konania, konania vo veciach obchodného registra a živnostenských oprávnení, atď.)

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Radi Vás prevedieme
problematikou práva