Cenné papiere

  • komplexné právne služby týkajúce sa cenných papierov a nakladania s nimi
  • vydávanie a emitovanie cenných papierov (akcie, dlhopisy, zmenky, šeky)
  • komplexný právny servis súvisiaci so zmluvnou agendou týkajúcou sa cenných papierov (prevodné a obstarávateľské zmluvy, zmluvy o úschove a správe)
  • komplexné právne služby súvisiace s problematikou zastavenia cenných papierov
  • komplexné právne služby týkajúce sa premien podoby cenných papierov