Oblasti práva

V rámci advokátskej kancelárie Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. sa s cieľom individuálneho a vysoko odborného riešenia konkrétneho prípadu jednotliví advokáti a advokátski koncipienti špecializujú na nižšie opísané právne oblasti tak, aby boli právne služby poskytované vždy so zodpovedajúcou erudíciou a skúsenosťami.