O nás

Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba, spol. s r.o. je popredná československá advokátska kancelária so sídlom v Prahe a pobočkami v Brne, Olomouci a Bratislave. Na českom advokátskom trhu pôsobí od roku 1995, kedy bola založená vtedajšími partnermi JUDr. Miroslavom Janstom a JUDr. Ing. Vladimírom Kostkom pod názvom Advokátní kancelář Jansta, Kostka.

V roku 2020 prebehli v rámci kancelárie zmeny vlastníckej štruktúry a celý proces transformácie bol zavŕšený zmenou obchodného mena 1. januára 2021 na Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o.

V súčasnosti sú spoločníkmi a konateľmi kancelárie JUDr. Tomáš Chrenek, LL.M. MPH, JUDr. Jakub Kotrba a JUDr. Jan Nemanský.

Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba, spol. s r.o. poskytuje široké spektrum právnych služieb vo všetkých oblastiach českého aj slovenského práva a práva Európskej únie.

Vysoká špecializácia na vybrané oblasti práva nám umožňuje garantovať najvyššiu odbornú a profesionálnu úroveň poskytovaných právnych služieb.

Advokátní kancelář Chrenek, Korba spol. s.r.o. poskytuje právne služby klientom z verejného aj súkromného sektora.

S cieľom poskytovania komplexných služieb našim klientom úzko spolupracujeme s odborníkmi právnych aj iných profesií, ako sú najmä notári, exekútori, daňoví poradcovia, audítori, patentoví zástupcovia či znalci v najrôznejších odboroch.

Pre riešenie konkrétnych prípadov boli vytvorené špecializované odborné tímy tak, aby bolo možné poskytnúť rýchle a efektívne riešenie problémov zo všetkých právnych oblastí.