Naša kancelária

Priority a princípy

V rámci advokátskej kancelárie Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. sa s cieľom individuálneho a vysoko odborného riešenia konkrétneho prípadu jednotliví advokáti a advokátski koncipienti špecializujú na nižšie opísané právne oblasti tak, aby právne služby boli poskytované vždy so zodpovedajúcou erudíciou a skúsenosťami.

 • Vaše práva – naša priorita.
 • Chránime dôvernosť všetkých informácií týkajúcich sa našich klientov.
 • Poskytujeme klientom všetky informácie týkajúce sa riešenia ich prípadov.
 • Odporúčame a realizujeme také riešenia, ktoré vedú k úspore nákladov klientov.
 • Pracujeme s časovou flexibilitou v miere, ktorá je nevyhnutná pre úspešné riešenie prípadov.
 • Sme zastihnuteľní 24 hodín denne.
 • Špecializujeme sa na vybrané oblasti práva.
 • Sledujeme aktuálne legislatívne procesy, judikatúru a odbornú literatúru.
 • Sledujeme a presadzujeme nové trendy v oblasti poskytovania právnych služieb.
 • Odporúčame a realizujeme riešenie prípadov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Pracujeme v špecializovaných tímoch umožňujúcich potrebnú zastupiteľnosť jednotlivca.
 • Starostlivo evidujeme odpracovaný čas pri riešení prípadov a klientom túto evidenciu sprístupňujeme.
 • Disponujeme všetkým potrebným zázemím.

Naši ľudia

Administratíva

Ing. Jarmila Cemperová
Vedúci kancelárie
Veronika Zadáková
Vedúci sekretariátu
Carmen Bianca Mart
Hlavná recepčná
Kristýna Blahníková
Üčtovné
Nikola Dvořáková
Asistentka spoločníkov

Naše ocenenia

 

Vďaka skvelému tímu sme v rámci prestižnej súťaži Právnická firma roka 2021 nielen zvíťazili v kategórii

 • Zdravotnícke právo

Doporučovanou kanceláriou sme sa stali v kategórii:

 • Verejné obstarávanie

Veľmi ďakujeme všetkým členom našej kancelárie, bez ktorých expertných znalostí a schopností nielen skvelo pracovať v obore, ale aj robiť to s úsmevom a dobrou náladou, by sme nemohli takých úspechov nikdy dosiahnuť. Rovnako tak ďakujeme našim klientom, to oni nám umožňujú posúvať hranice našich možností.

V českej súťaži sme zvíťazili v kategórii 

 • Verejné obstarávanie

Veľmi doporučovanou kanceláriou sme sa stali v kategórii

 • Zdravotnícke právo.

Doporučovanou potom v ďalších šiestich kategóriach:

 • Právo obchodných spoločností
 • Právo hospodárskej súťaže
 • Fúzie a akvizicie
 • Bankovnictvo a financie
 • Právo informačných technológií
 • Trestné právo.