Náš tím / Administratíva

V rámci advokátskej kancelárie Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. pôsobí tím približne tridsiatich administratívnych pracovníkov, ktorí zabezpečujú potrebnú administratívnu podporu advokátom a advokátskym koncipientom pri poskytovaní právnych služieb

Vedúci kancelárie

Ing. Jarmila Cemperová

Vedúci sekretariátu

Veronika Zadáková

Asistentka - sekretariát

Kristýna Blahníková

Asistentka spoločníkov

Nikola Dvořáková

Hlavná recepčná

Carmen Bianca Mart

Účtovné

Ing. Veronika Sedláčková