Mgr. Petr Sailer

advokát
(evidenční číslo ČAK
16315
)

Petr Sailer působí v Advokátní kanceláři Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2010 a v současné době vede její Tým obchodního práva. Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze absolvoval v roce 2012 a od roku 2015 je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 16315. Specializuje se na občanské a obchodní právo se zaměřením na smluvní agendu, závazkové vztahy mezi podnikateli, korporátní právo včetně corporate governance a přeměn obchodních společností, akviziční transakce a due diligence, cenné papíry a litigace. Dále se zaměřuje na poradenství v oblasti zdravotnického práva.

Pozice

  • Vedoucí Týmu obchodního práva

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)

Specializace

  • občanské právo
  • obchodní právo
  • závazkové právo
  • procesní právo

Jazyky

  • český
  • anglický