Mgr. Miroslav Kopeček

advokát
(evidenční číslo ČAK
13010
)

Miroslav Kopeček působí v Advokátní kanceláři Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2010 a v současnosti vede její Tým trestního práva. Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvoval v roce 2006 a od roku 2009 je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 13010. V rámci své advokátní praxe se specializuje zejména na oblast práva trestního, občanského hmotného i procesního, právo ochrany osobních údajů (GDPR) a právní aspekty svobodného přístupu k informacím. Je pověřen vedením pobočky v Olomouci. Je členem Unie obhájců ČR.

Pozice

  • Vedoucí Týmu trestního práva

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.)

Specializace

  • trestní právo
  • občanské právo hmotné i procesní
  • ochrana osobních údajů (GDPR)
  • právo svobodného přístupu k informacím

Jazyky

  • český
  • anglický