JUDr. Michal Hašek

JUDr. Michal Hašek
advokátní koncipient
(evidenční číslo ČAK
33576
)

Michal Hašek působí v Advokátní kanceláři Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od r. 2016 na pozici advokátního koncipienta a v současnosti je členem Týmu pobočky Brno. Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně absolvoval v roce 1999 a v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou je zapsán pod č. 33576. V rámci své právní praxe se specializuje zejména na právní poradenství v oblasti občanského práva a obchodního práva, ale i ústavního práva, legislativního procesu, právní úpravu krajů a obcí, právní úpravu krizového řízení a integrovaného záchranného systému.

 

Vzdělání

  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.)
  • Vysoká škola v Sládkovičove (JUDr.)

Specializace

  • ústavní právo a legislativní proces
  • právní úprava krajů a obcí
  • právní úprava krizového řízení a integrovaného záchranného systému
  • družstevní právo
  • korporátní právo

Jazyky

  • český
  • anglický
  • ruský