Mgr. Michal Odarčenko

advokát
(evidenční číslo ČAK
18443
)

Michal Odarčenko působí v Advokátní kanceláři Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2010 a v současnosti je členem Týmu obchodního práva. Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze absolvoval v roce 2015 a od roku 2018 je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 18443. V rámci své právní praxe se specializuje zejména na právní poradenství v oblasti občanského práva a obchodního práva se zaměřením na akviziční projekty a právní vztahy v oblasti sportu.

.

Pozice

  • Člen Týmu obchodního práva

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)

Specializace

  • občanské právo
  • obchodní právo
  • závazkové právo
  • právo obchodních korporací
  • sportovní právo

Jazyky

  • český
  • anglický