Mgr. Jakub Harapát

advokátní koncipient
(evidenční číslo ČAK
44211
)

Mgr. Jakub Harapát působí v Advokátní kanceláři Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2017, nejprve na pozici právního asistenta a od roku 2019 na pozici advokátního koncipienta, přičemž je členem Týmu Soukromého práva. Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze absolvoval v roce 2019 a téhož roku byl zapsán v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 44211. V rámci své právní praxe se specializuje zejména na oblasti práva občanského hmotného a procesního, zejména pak v oblasti nemovitostí, závazkových vztahů, litigace a pracovní právo.

Pozice

  • Člen Týmu soukromého práva

Vzdělání

  • Právnická fakulta univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)

Specializace

  • občanské právo
  • pracovní právo
  • nemovitostní právo

Jazyky

  • český