Mgr. Marie Tomášková

advokátní koncipient
(evidenční číslo ČAK
43004
)

Marie Tomášková působí v Advokátní kanceláři Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2016, nejprve na pozici právního asistenta a od roku 2018 na pozici advokátního koncipienta, přičemž v současnosti je členkou Týmu soukromého práva a pohledávek. Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala v roce 2018 a od stejného roku je zapsána v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 43004. V rámci své právní praxe se specializuje zejména na oblast práva občanského hmotného a procesního, zejména na závazkové vztahy a právo nemovitých věcí  a problematiku restitucí (včetně církevních).

Pozice

  • Členka Týmu soukromého práva a pohledávek

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.)

Specializace

  • občanské právo
  • pracovní právo
  • právo nemovitostí

Jazyky

  • český
  • anglický
  • německý