Mgr. Marian Sikora

advokát
(evidenční číslo ČAK
13184
)

Marian Sikora působí v Advokátní kanceláři Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2008 a v současné době  je členem jejího Týmu obchodního práva. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 2006 a od roku 2010 je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 13184. V rámci své specializace poskytuje komplexní právní služby v oblasti práva hmotného a procesního, se specializací na právo obchodní, a to jak právo obchodních společností a jejich přeměn, tak právo závazkové.

Pozice

  • Člen Týmu obchodního práva

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)

Specializace

  • občanské právo
  • obchodní právo
  • přeměny obchodních společností
  • cenné papíry

Jazyky

  • český
  • anglický
  • polský