JUDr. Kateřina Preiningerová

advokátka
(evidenční číslo ČAK
09812
)

Kateřina Preiningerová spolupracuje s Advokátní kanceláří Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od roku 2001 a v současnosti vede její Tým rodinného práva. Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni absolvovala v roce 1999 a od roku 2003 je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 09812. V rámci své advokátní praxe se specializuje zejména na oblast práva rodinného a občanského procesního. Je mediátorem ve smyslu zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci.

Pozice

  • Vedoucí Týmu rodinného práva

Vzdělání

  • Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.)
  • Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (JUDr.)

Specializace

  • rodinné právo
  • občanské právo
  • mediace

Jazyky

  • český
  • anglický