JUDr. Miroslav Jansta

JUDr. Miroslav Jansta
advokát a ad-hoc poradce
(evidenční číslo ČAK
04106
)

Miroslav Jansta byl od roku 1995 partnerem kanceláře, která v té době nesla jeho jméno jako Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., neboť ji spoluzakládal. Ke dni 19. dubna 1996 byl zapsán pod číslem 04106 do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou. V letech 1985 až 1997 působil jako pedagogický a vědecký pracovník na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a oblastech s nimi bezprostředně souvisejících. Jako právní poradce se Miroslav Jansta podílí na řešení případů z oblastí veřejných zakázek, problematiky veřejných podpor, ochrany hospodářské soutěže a nekalosoutěžního práva, zastupování v rámci správních řízení vedených před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, majetkových převodů (akvizice, fúze, převody cenných papírů a obchodních podílů), prodeje podniků, akvizic v bankovním sektoru, právních vztahů k nemovitostem či ve vztahu k úvěrům čerpaným od Evropské investiční banky. V letech 1989 až 1992 byl poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, kde se jako člen ústavněprávního výboru a místopředseda imunitního výboru účastnil příprav řady zákonů a ústavních zákonů. I nadále je veřejně činný, působí mimo jiné jako předseda České unie sportu, první místopředseda Českého olympijského výboru a předseda České basketbalové federace.

Pozice

  • Advokát a ad-hoc poradce

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Specializace

  • veřejné právo
  • občanské právo
  • trestní právo
  • pracovní právo

Jazyky

  • Český
  • Anglický