JUDr. Ing. Vladimír Kostka

JUDr. Ing. Vladimír Kostka
advokát a ad-hoc poradce
(evidenční číslo ČAK
04111
)

Vladimír Kostka byl od roku 1995 partnerem kanceláře, která v té době nesla jeho jméno jako Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., neboť ji spoluzakládal. Ke dni 1. července 1996 byl zapsán pod číslem 04111 do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou. V letech 1987 až 1996 působil jako pedagogický a vědecký pracovník na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oblasti mezinárodního práva soukromého a mezinárodního práva obchodního. Jako právní poradce se Vladimír Kostka věnuje problematice majetkových převodů (majetkové akvizice, fúze, převody cenných papírů a obchodních podílů), prodeji podniků, akvizicím v bankovním sektoru. Vladimír Kostka se specializuje na právo obchodní a občanské. Dále se věnuje i oblasti mezinárodního práva, ve které je i publikačně činný.

Pozice

  • Advokát a ad-hoc poradce

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.)
  • Vysoká škola ekonomická, Praha (Ing.)

Specializace

  • veřejné zakázky
  • občanské právo
  • obchodní právo

Jazyky

  • český
  • anglický