Mgr. Jan Široký

advokát
(evidenční číslo ČAK
11847
)

Jan Široký působí v Advokátní kanceláři Chrenek, Kotrba spol.s r.o. od roku 2017 a v současnosti vede její Tým korporátního práva. Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně absolvoval v roce 2004 a od roku 2007 je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 11847. V rámci své specializace se věnuje především obchodnímu právu se zaměřením na právo společností, fúze a akvizice, restrukturalizace, úvěrové financování, soutěžní právo a ochranu spotřebitele.

Pozice

  • Vedoucí Týmu korporátního práva

Vzdělání

  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.)

Specializace

  • občanské právo
  • obchodní právo

Jazyky

  • český
  • anglický