Tým trestního práva

  • poskytování právní pomoci při podání vysvětlení či svědecké výpovědi v rámci přípravného řízení trestního
  • obhajoba obviněného ve všech fázích trestního řízení
  • právní zastoupení zúčastněných osob a poškozených při uplatňování jejich nároků v trestním řízení
  • due diligence a zpracování interních opatření právnických osob jako prevenci jejich trestní odpovědnosti