Tým soukromého práva a pohledávek

 • komplexní právní služby v oblasti občanského práva, pracovního práva a rodinného práva
 • komplexní právní poradenství v oblasti práva na ochranu spotřebitele
 • komplexní právní poradenství v oblasti dědického práva
 • komplexní právní poradenství v oblasti práva na náhradu škody a ochrany osobnosti
 • komplexní právní poradenství v oblasti práva svobodného přístupu k informacím
 • procesní agenda, zastupování v soudních, správních a souvisejících řízeních
 • zajištění komplexních postupů při vymáhání pohledávek od posouzení dobytnosti pohledávek, přes předsoudní stádium vymáhání (včetně osobního jednání s dlužníky), dále zajištění zahájení soudního, případně rozhodčího řízení (včetně zastupování klienta) a konečně zajištění exekučního vymožení pohledávek (včetně zastupování klienta), to vše včetně poskytování aktualizovaných přehledů a informačních služeb o jednotlivých postupech pro potřeby klienta
 • zajištění komplexního řešení agendy hromadného vymáhání pohledávek
 • zajištění komplexních právních služeb klientovi v pozici dlužníka, zejména jednání s věřiteli o mimosoudním řešení celé věci, zastupování v soudním či rozhodčím řízení a zastupování v rámci exekučního řízení
 • poskytování služeb souvisejících s insolvenčním řízením (právní poradenství, příprava insolvenčního návrhu, zpracování přihlášky pohledávek, zastupování v insolvenčním řízení, a to jak věřitelů, tak úpadců)
 • zajištění služeb souvisejících s pokračujícím řízením konkursním či vyrovnacím (zejména zastupování v probíhajícím řízení)
 • komplexní právní poradenství ve věcech souvisejících se směnkami