Tým rodinného práva

  • smluvní modifikace zákonné úpravy společného jmění manželů, včetně jeho vypořádání
  • právní servis týkající se rozvodu manželství, včetně souvisejícího řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu do i po rozvodu
  • právní pomoc v souvislosti s uplatňováním tzv. statusových práv (určení otcovství, popření otcovství) a s uplatňováním a výkonem práv rodičovských (péče o nezletilé, zastupování nezletilých, správa jmění nezletilých)