Tým obchodního práva

  • komplexní právní služby v oblasti obchodních závazkových vztahů
  • příprava a posouzení smluvní dokumentace
  • poskytování komplexního právního poradenství podnikatelům
  • provádění právního auditu obchodních společností (due diligence)
  • zastupování v soudních, rozhodčích a jiných řízeních (sporná řízení, řízení ve věcech obchodního rejstříku a živnostenských oprávnění, atd.)