Tým korporátního práva

  • poskytování právních služeb v oblasti korporátního práva (zakládání obchodních společností a družstev, příprava a zajištění valných hromad, změny v orgánech obchodních společností či družstva, zvýšení či snížení základního kapitálu, likvidace obchodních společností, zajištění zápisu do obchodního rejstříku, příprava smluv o výkonu funkce, akcionářských dohod atd.)
  • poskytování právních služeb a poradenství v oblasti akvizic a přeměn obchodních společností (fúze, rozdělení, převod jmění, změna právní formy)
  • poskytování právních služeb v oblasti cenných papírů a podnikání na kapitálovém trhu
  • poskytování právních služeb v oblasti hospodářské soutěže a ochrany proti nekalé soutěži