Sportovní právo

  • komplexní právní služby týkající se profesionálního i amatérského sportu
  • komplexní právní servis pro sportovce (např. příprava dokumentace související s jejich činností – hráčské smlouvy, živnostenská oprávnění, marketing a reklama, mediální práva, osobnostní práva)
  • komplexní právní servis pro trenéry a další členy realizačního týmu (např. příprava dokumentace související s jejich činností – trenérské smlouvy, živnostenská oprávnění, marketing a reklama, mediální práva, osobnostní práva)
  • komplexní právní servis týkající se sportovního marketingu a reklamy
  • zastupování v soudních, správních, arbitrážních a souvisejících řízeních týkajících se sportu