Procesní právo

  • komplexní právní servis související s uplatňováním práv klientů v rámci občanského soudního řízení a jejich zastupováním před soudy všech stupňů
  • komplexní právní servis související s uplatňováním práv klientů a jejich zastupováním v rozhodčích řízení
  • komplexní právní servis související s uplatňováním práv klientů a jejich zastupováním v exekučním řízení či řízení o výkonu rozhodnutí, a to jak věřitelů, tak dlužníků
  • komplexní právní servis související s uplatňováním práv klientů a jejich zastupováním v insolvenčním řízení, a to jak věřitelů, tak úpadců