Obchodní a korporátní právo

  • komplexní právní služby v oblasti obchodních závazkových vztahů
  • příprava a posouzení smluvní dokumentace
  • poskytování komplexního právního poradenství podnikatelům
  • poskytování právních služeb v oblasti korporátního práva (zakládání obchodních společností a družstev, příprava a zajištění valných hromad, změny v orgánech obchodních společností či družstva, zvýšení či snížení základního kapitálu, likvidace obchodních společností, zajištění zápisu do obchodního rejstříku, příprava smluv o výkonu funkce, akcionářských dohod atd.)
  • poskytování právních služeb a poradenství v oblasti akvizic a přeměn obchodních společností (fúze, rozdělení, převod jmění, změna právní formy)
  • provádění právního auditu obchodních společností (due diligence)
  • poskytování právních služeb v oblasti cenných papírů a podnikání na kapitálovém trhu
  • poskytování právních služeb v oblasti hospodářské soutěže a ochrany proti nekalé soutěži
  • zastupování v soudních, rozhodčích a jiných řízeních (sporná řízení, řízení ve věcech obchodního rejstříku a živnostenských oprávnění, atd.)

Spojte se s námi

Nevíte, kam spadá Váš případ, nebo jste jej nenašli na našich webových stránkách? Kontaktujte nás a my vymyslíme, jak Vám můžeme pomoct.

Rádi Vás provedeme
problematikou práva