Nemovitosti

  • komplexní právní služby týkající se nemovitostí
  • příprava dokumentace související s prodejem a jiným právním nakládáním s nemovitostmi (např. věcná břemena, rekonstrukce, výstavba, spoluvlastnictví)
  • příprava dokumentace související s pronájmy bytových, kancelářských, obchodních a průmyslových prostor
  • právní rámec financování nemovitostních projektů včetně zajištění
  • stavební právo
  • katastrální právo
  • komplexní poradenství v rámci realizace developerských projektů
  • komplexní due diligence developerských projektů a nemovitostí
  • právní poradenství ve věcech územního plánování a stavebního řízení (včetně řešení sporů vznikajících při výstavbě)
  • zastupování v soudních, správních a souvisejících řízeních týkajících se nemovitostí (např. žaloby na určení vlastnického práva, žaloby na vyklizení nemovitostí) atd.