Finanční a daňové právo

  • poskytování právních služeb a poradenství v oblasti rozpočtového, poplatkového, měnového, devizového práva a finančního trhu
  • právní poradenství týkající se přímých i nepřímých daní a zdanění fyzických i právnických osob
  • komplexní právní služby v oblasti franchisingu, factoringu, forfaitingu a finančního leasingu
  • poskytování právního poradenství v souvislosti s bankovními smlouvami
  • poskytování právních služeb v oblasti pojišťovacího práva