Autorské a IT právo

  • poskytování právních služeb v oblasti ochranných známek (zápis ochranné známky, její správa a ochrana), patentů a průmyslových vzorů
  • právní poradenství v oblasti ochrany obchodní firmy, obchodního označení a know-how
  • komplexní právní servis v oblasti ochrany autorského díla
  • příprava smluv o užití autorského díla, licenčních a podlicenčních smluv
  • poskytování právních služeb v oblasti doménového, softwarového a internetového práva
  • zastupování v soudních sporech týkajících se porušení práv duševního vlastnictví