Naše kancelář

Priority a principy

V rámci Advokátní kanceláře Chrenek, Kotrba spol. s r.o. se za účelem možností individuálního a vysoce odborného řešení konkrétního případu jednotliví advokáti a advokátní koncipienti specializují na níže popsané právní oblasti tak, aby právní služby byly poskytovány vždy s odpovídající erudicí a zkušenostmi.

 • Vaše práva - naše priorita.
 • Chráníme důvěrnost všech informací týkajících se našich klientů.
 • Poskytujeme klientům veškeré informace týkající se řešení jejich případů.
 • Doporučujeme a realizujeme taková řešení, která vedou k úspoře nákladů klientů.
 • Pracujeme s časovou flexibilitou v míře, která je nezbytná k úspěšnému řešení případů.
 • Jsme dostupní 24 hodin denně.
 • Specializujeme se na vybrané oblasti práva.
 • Sledujeme aktuální legislativní procesy, judikaturu a odbornou literaturu.
 • Sledujeme a prosazujeme nové trendy v oblasti poskytování právních služeb.
 • Doporučujeme a realizujeme řešení případů v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 • Pracujeme ve specializovaných týmech umožňujících potřebnou zastupitelnost jednotlivce.
 • Pečlivě evidujeme odpracovaný čas při řešení případů a klientům tuto evidenci zpřístupňujeme.
 • Disponujeme veškerým potřebným zázemím.

Naši lidé

Administrativa

Ing. Jarmila Cemperová
Vedoucí kanceláře
Veronika Zadáková
Vedoucí sekretariátu
Carmen Bianca Mart
Hlavní recepční
Kristýna Blahníková
Účetní
Nikola Dvořáková
Asistentka společníků

Naše ocenění

Díky skvělému týmu jsme v rámci prestižní soutěže Právnická firma roku 2021 nejen zvítězili v kategorii

 • Veřejné zakázky

Velmi doporučovanou kanceláří jsme se stali v kategorii

 • Zdravotnického právo.

Doporučovanou pak v dalších šesti kategoriích:

 • Právo obchodních společností
 • Právo hospodářské soutěže
 • Fúze a akvizice
 • Bankovnictví a finance
 • Právo informačních technologií
 • Trestní právo.

Děkujeme moc všem členům naší kanceláře, bez jejichž expertní znalosti a schopnosti nejen skvěle pracovat v oboru, ale i dělat to s úsměvem a dobrou náladou, bychom nemohli takových úspěchů nikdy dosáhnout. Stejně tak děkujeme našim klientům, to oni nám umožňují posunovat hranice našich možností.

Ve slovenské soutěži jsme zvítězili v kategorii 

 • Zdravotnické právo

a doporučovanou kanceláří jsme se stali v kategorii

 • Veřejné zakázky