Naše kancelář

Priority a principy

V rámci Advokátní kanceláře Chrenek, Kotrba spol. s r.o. se za účelem možností individuálního a vysoce odborného řešení konkrétního případu jednotliví advokáti a advokátní koncipienti specializují na níže popsané právní oblasti tak, aby právní služby byly poskytovány vždy s odpovídající erudicí a zkušenostmi.

 • Vaše práva - naše priorita.
 • Chráníme důvěrnost všech informací týkajících se našich klientů.
 • Poskytujeme klientům veškeré informace týkající se řešení jejich případů.
 • Doporučujeme a realizujeme taková řešení, která vedou k úspoře nákladů klientů.
 • Pracujeme s časovou flexibilitou v míře, která je nezbytná k úspěšnému řešení případů.
 • Jsme dostupní 24 hodin denně.
 • Specializujeme se na vybrané oblasti práva.
 • Sledujeme aktuální legislativní procesy, judikaturu a odbornou literaturu.
 • Sledujeme a prosazujeme nové trendy v oblasti poskytování právních služeb.
 • Doporučujeme a realizujeme řešení případů v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 • Pracujeme ve specializovaných týmech umožňujících potřebnou zastupitelnost jednotlivce.
 • Pečlivě evidujeme odpracovaný čas při řešení případů a klientům tuto evidenci zpřístupňujeme.
 • Disponujeme veškerým potřebným zázemím.

Naši lidé

Administrativa

Ing. Jarmila Cemperová
Vedoucí kanceláře
Veronika Zadáková
Zástupce vedoucí kanceláře
Alena Krajčovičová
Vedoucí sekretariátu
Kristýna Blahníková
Účetní
Nikola Dvořáková
Asistentka společníků
Mgr. Hana Černá
Bid manager