Zvýšení kompenzačního bonusu pro podnikatele

12.3.2021

Dne 26. 2. 2021 byl vyhlášen nový zákon o kompenzačním bonusu ve výši 1 000 Kč denně pro OSVČ a společníky s.r.o., o který je možné žádat zpětně od 1. 2. 2021. Nárok na nový kompenzační bonus náleží všem podnikatelům poškozeným nejen dopady vládních opatření, ale i v důsledku pandemie jako takové. Rozhodujícím ukazatelem je pokles příjmů vyšší než 50 % v porovnání s obdobím před pandemií, doložený čestným prohlášením.

Bonus přitom bude individuálně zastropován pro subjekty s typicky nižšími příjmy, jako jsou důchodci či studenti, aby nedocházelo v jednotlivých případech k nespravedlivému překompenzování. V případě tzv. „dohodářů“ pak zůstává zachována původní výše bonusu 500 Kč denně. Novinkou je také možnost nároku na kompenzační bonus 500 Kč za dny, kdy měl potenciální příjemce nařízenou karanténu nebo izolaci. Velmi důležitou změnou je dále to, že bonusová období už nebudou nijak svázána s trváním nouzového stavu.

Podrobnosti naleznete v sekci NOVÝ KOMPENZAČNÍ BONUS 2021 PRO OSVČ A SPOLEČNÍKY S.R.O. a NOVÝ KOMPENZAČNÍ BONUS 2021 PRO DPP A DPČ.