Zrušení čtyř opatření Ministerstva zdravotnictví

23.4.2020

Městský soud v Praze zrušil celkem čtyři opatření obecné povahy, které postupně vydalo Ministerstvo zdravotnictví. Tato opatření se týkala

  • zákazu volného pohybu osob s výjimkou nezbytných cest (do práce či na nákup),
  • zákazu návštěv pacientů v nemocničních zařízeních,
  • zákazu maloobchodního prodeje.

Soud předmětná opatření zrušil z důvodu, že opatření obecné povahy nebyla vydána v předvídaném režimu dle krizového zákona, nýbrž dle zákona o ochraně veřejného zdraví. Ten sice vymezuje přehled mimořádných opatření, která je oprávněn nařídit příslušný orgán ochrany veřejného zdraví při vzniklé epidemii nebo při nebezpečí jejího vzniku, soud ale dospěl k závěru, že s ohledem na vyhlášení nouzového stavu byla oprávněna omezit základní práva a svobody v natolik masivní míře pouze a jen vláda.

Soud napadená opatření obecné povahy zrušil ke dni 27. 4. 2020 (do této doby tak zůstávají stále v platnosti). Vláda bude mít do této doby možnost vydat obdobná krizová opatření zákonným způsobem, tj. formou opatření přijatých vládou.