Zmírnění dopadů epidemie koronaviru na odvětví cestovního ruchu – „Lex voucher“

24.4.2020

Pro refundace zaplacených dovolených, u nichž klient odstoupil od smlouvy, protože nebylo možné zájezd realizovat, bude platit roční přechodné období. Během této doby nabídne cestovní kancelář klientům voucher na zájezd v hodnotě zájezdu, který si klient zaplatil. Vrátit peníze bude cestovní kancelář muset až tehdy, pokud klient během dvanácti měsíců tento voucher nevyužije. Toto pravidlo se nemá vztahovat na seniory, osoby s hendikepem a další zvláště zranitelné skupiny klientů. V případech, kdy má klient zakoupený zájezd s termínem do 31. 8. 2020, a v případě jeho zrušení by musel uhradit tzv. storno poplatek, bude moci cestovní kancelář požádat o vydání voucheru v hodnotě zaplaceného storna, a svůj zájezd tak odsunout na pozdější dobu. Cestovní kancelář je povinna klienta o jeho právech jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem písemně poučit a to nejpozději při vystavení voucheru na zájezd či zániku smlouvy.

Podrobnosti naleznete také v sekci ZÁJEZD.