ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU NA ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU – „LEX VOUCHER“

15.12.2020