Změny ve vyplácení ošetřovného

27.3.2020

Prodlužuje se doba vyplácení ošetřovného na dobu trvání mimořádného opatření vlády o zákazu školní docházky.

Mění se maximální věková hranice pro přiznání nároku na ošetřovné tak, že se bude nově týkat dětí mladších 13 let.

Rozšiřuje se vyplácení ošetřovného i na péči o zdravotně hendikepované osoby ve společné domácnosti, a to bez věkového omezení, pokud došlo k uzavření zařízení určeného pro péči o ně.

Ošetřovné může být vyplaceno i zpětně.