Změny v provozu školských zařízení

13.10.2020

S účinností od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 se zakazuje:

  • osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základních školách,
  • osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky,
  • osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách,
  • osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách,
  • osobní přítomnost studentů vysokých škol na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob (zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách),
  • poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol (s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost a studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe),
  • sportovní činnosti jako součást vzdělávání,
  • zpěv jako součást vzdělávání.