Změny v placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění

27.3.2020

Plátcům pojistného na veřejné zdravotní pojištění (zejména OSVČ) budou v měsících březnu až srpnu 2020 odpouštěny zálohy až do výše pojistného vypočteného z minimálního vyměřovacího základu.

Plátci tak za každý měsíc ušetří 2.352,- Kč, dohromady 14.112,- Kč. Ty osoby, jejichž zálohy za pojistné jsou vyšší než z minimálního vyměřovacího základu, pak mohou rozdíl v pojistném doplatit až po podání přehledu v příštím roce.

Vzhledem k aktuální situaci mohou OSVČ rovněž odložit podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 až do 3. srpna 2020. Pro ostatní plátce pojistného pak platí, že v případě, kdy nebudou schopni zaplatit mezi březnem až srpnem 2020 pojistné, nebude jim započítáváno k těmto dluhům penále až do 22. září 2020.