Změny v placení pojistného na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti

27.3.2020

OSVČ nejsou povinny platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020. Byla-li záloha na pojistné zaplacena za některý kalendářní měsíc tohoto období, použije se na úhradu splatných závazků a poté záloh na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2020.

Zároveň se snižuje pojistné za každý kalendářní měsíc, v němž byla aspoň po část měsíce vykonávána v období epidemie samostatná výdělečná činnost, o částku 2.544,- Kč (jde-li o hlavní výdělečnou činnost) a o částku 1.018,- Kč (jde-li o vedlejší výdělečnou činnost).