Změny protiepidemických opatření od 30. 9. 2021

1.10.2021

Od 30. 9. 2021 se děti nebudou muset na pravidelných volnočasových aktivitách ve stejném kolektivu prokazovat potvrzením OTN (očkování, test nebo prodělání nemoci). Nově také tento doklad nebude potřeba ani v případě koncertů, divadelních či filmových představení nebo sportovních utkání, pokud se jich bude účastnit maximálně 20 osob.

Potvrzení o OTN se nebude rovněž vyžadovat například v rámci ubytovacích služeb poskytovaných v rámci vzdělávání výhradně dětem, žákům nebo studentům jedné školy nebo je dozorujícím osobám nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby využívající ubytovací služby. Jinými slovy se usnadňuje nejen fungování internátů, ale především třeba škol v přírodě nebo přípravných kurzů pro studenty.

Doklad o OTN nebude potřeba již ani v případě v případě organizovaných pravidelných volnočasových aktivit v neměnném kolektivu. To, na co však budou muset organizátoři v takovém případě myslet, je vedení evidence účastníků. A to především proto, aby hygienici mohli snadno trasovat v případě, že by se u některého z pravidelných účastníků objevila nákaza COVID-19.

OTN nebude nutné předkládat ani v rámci sportovní přípravy profesionálních sportovců a sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy či sportovního utkání. Opět však i zde platí pravidlo o maximálním počtu účastníků, tj. 20 osob. V případě nepravidelných aktivit nebo pravidelných aktivit v proměnném kolektivu se však i nadále OTN vyžaduje, ale prodloužila se platnost antigenních testu na 7 dnů.