Změna pro ubytovatele typu Airbnb

24.4.2020

Každý, kdo nabízí ubytování na online platformách fungujících na principu sdílené ekonomiky (typu Airbnb), bude nově povinen s českými úřady sdílet informace o uzavřených smlouvách. Nová povinnost by měla pomoci v trasování lidí, kteří přišli do styku s lidmi nakaženými koronavirem. Sdílení informací by ale mělo i omezit nedovolené podnikání. Provozovatelé takových platforem budou muset sdělit, na vyžádání živnostenskému úřadu poskytovatele, počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu, celkovou cenu služby i adresu bytu. Úřady budou moci údaje předávat dalším institucím (například hygienickým stanicím a cizinecké policii).