Změna pravidel pro překračování státních hranic

24.4.2020

Vláda změnila od pondělí 27. 1. 2020 také pravidla pro překračování státních hranic. Okruh cizinců, kteří mohou za vládou stanovených podmínek vstoupit do České republiky, se rozšířil o občany EU, kteří přijíždějí za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo jako studenti vysokých škol ze zemí EU. Pro české občany a cizince s trvalým pobytem nově platí, že buď při návratu do ČR předloží potvrzení o negativním testu na koronavirus, nebo půjdou do karantény. Test nesmí být starší více než čtyři dny a zajišťuje si ho osoba sama na vlastní náklady. U pendlerů končí povinnost vycestovat ve 14denním cyklu. Pokud pravidelně předloží negativní test, mohou cestovat za prací každý den. 

U příhraničních zaměstnanců ve zdravotnictví, IZS, sociálních službách a subjektech kritické infrastruktury stále platí právo vycestovat bez karantény při návratu. Nemusejí tedy předkládat ani negativní test. Totéž platí u pracovníků v mezinárodní dopravě, diplomatů nebo osob cestujících za hranice v mimořádných případech na dobu kratší než 24 hodin.