Zavedení „vnitrostátního“ semaforu

27.7.2020

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky připravilo systém čtyř stupňů pohotovosti – takzvaný semafor – na které jsou navázány rámcové postupy, činnosti a protiepidemická opatření orgánů ochrany veřejného zdraví. Cílem je dát veřejnosti předvídatelný plán, jaké kroky mohou přijít v souvislosti s určitou epidemiologickou situací v jejich regionu. Lidé budou vědět, jaká opatření mohou očekávat. Pro hygienické stanice a samosprávy je to metodika, která jim dá návod, jak postupovat. Rozhodující tedy bude vývoj epidemiologické situace v rámci území okresu. Na základě tohoto vývoje budou přijímána adekvátní epidemiologická opatření.

Podrobnosti naleznete v sekci OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB.