Záruka COVID Praha

21.4.2020

Dne 21. 4. 2020 byl spuštěn program COVID Praha, jehož účelem je usnadnit živnostníkům, malým a středním podnikatelům aktivním na území hlavního města Prahy přístup k provoznímu financování v návaznosti na zmírnění hospodářských následků způsobených opatřeními proti šíření koronavirové infekce COVID-19. Program, který připravila ČMZRB ve spolupráci s hlavním městem Praha, je určen k profinancování projektů realizovaných na území hlavního města Prahy.

Parametry programu COVID Praha:

  • záruka ČMZRB až do výše 80% jistiny komerčního úvěru;
  • výše zaručovaného až 15 mil. Kč (tento úvěr poskytuje některá ze spolupracujících komerčních bank);
  • finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč;
  • doba ručení až 3 roky.

Co lze z programu zafinancovat:

  • náklady na mzdy a na energie;
  • platby za nájemné;
  • úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur;
  • pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku.

Podmínkou pro získání této formy podpory je nutné mít schválený úvěr od některé ze spolupracujících komerčních bank (jde téměř o všechny banky zaměřené na malé a střední podniky). Kapacita programu COVID Praha byla však po deseti minutách od jeho spuštění zcela vyčerpaná, a proto byl ukončen příjem žádostí do tohoto programu.