ZÁRUKA COVID II

15.12.2020

Záruční program COVID II je určen pro živnostníky a malé a střední podniky k provoznímu financování, pokud byli nuceni omezit nebo zastavit provoz kvůli opatřením proti koronavirové infekci. Program je nastaven tak, aby živnostníkům a podnikatelům zajistil rychlé a levné provozní financování. Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky na úvěr a finančního příspěvku na úhradu úroků zaručovaného úvěru. Program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, a proto není určený na realizaci projektů na území hlavního města Prahy. První kolo příjmu žádostí do Záručního programu COVID bylo uzavřeno 3. 4. 2020 ve 23:59 hodin. Nyní probíhá vyhodnocování jednotlivých žádostí. Druhé kolo programu COVID II bylo spuštěno 20. 4. 2020. Finanční příspěvek bude vyplacen ve výši 500 Kč za každý den, který byl žadatel ekonomicky zasažen, za celé období 12. 3. až 30. 4. 2020, tedy půjde o částku 25 000 Kč.

Záruka je poskytována pouze k úvěrům spolupracujících bank. Jejich seznam naleznete ZDE.

Parametry programu COVID II:

  • záruka ČMZRB až do výše 80% jistiny komerčního úvěru;
  • výše zaručovaného úvěru až 15 mil. Kč (tento úvěr poskytuje některá ze spolupracujících komerčních bank);
  • finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč;
  • doba ručení až 3 roky.

Co lze z programu zafinancovat:

  • náklady na mzdy a energie;
  • platby za nájemné;
  • úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur;
  • předfinancování pohledávek;
  • pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku.

Naopak financovat nepůjdou investiční výdaje nebo refinancování jiných úvěrů.