Zákaz shromáždění a jiných akcí s účastí nad 30 osob a přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb

12.3.2020

Zakazuje se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahujících ve stejný čas 30 osob. Tento zákaz později rozšířen také o provozovny poskytovatelů služeb, o bazény, turistická informační centra, vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob včetně maloobchodního prodeje na tržnicích a tržištích.