Zákaz návštěv ve věznicích a detenčních ústavech

13.3.2020

S účinností od 14. března 2020, 00:00 hodin se (až na výjimky) zakazují návštěvy obviněných a odsouzených ve (vazebních) věznicích a chovanců v ústavech pro výkon zabezpečování detence, a to na dobu trvání nouzového stavu.