Zahraniční vlaková doprava

22.6.2020

Provoz vlaků do zahraničí se po opatřeních proti šíření nemoci Covid-19 vrací do obvyklého provozu.

Přehled linek do okolních zemích:

Slovensko

  • ČD: Linky Metropolitan, Valašský expres, Ostravan, Fatra, SC Pendolino Košičan Provoz těchto linek je plně obnoven. 
  • RJ: Bratislava - Brno – Praha: Provoz této linky je obnoven. Vlaky jezdí 3 x denně v každém směru; Košice - Žilina - Ostrava – Praha: Provoz linky do Košic je obnoven, a to s intenzitou 2x denně v každém směru.
  • LE: Praha – Prešov – Poprad – Košice: Provoz na této lince je obnoven, vlaky jezdí v obou směrech téměř každý den. Plně bude provoz obnoven 1. 7.. 

Polsko

  • ČD: Linky Ex1 a Ex4: Vlaky v současné době končí/začínají ve stanici Bohumín. Linky budou do Polska prodlouženy 22. 6.; Spoje mezi Moravskoslezským krajem a Slezským vojvodstvím: Obnovení provozu vlaků na těchto linkách proběhne 1. 7.
  • LE: Praha – Krakov: Spoje na této lince budou obnoveny 3. 7. Spoj vyjíždí v pátek a neděli odpoledne z Prahy s večerním příjezdem do Krakova a zpět do Prahy se vrací v sobotu a v pondělí před polednem; Praha – Vratislav: Jednání o obnovení linky probíhají, termín spuštění linky do Vratislavi bude oznámen v nejbližších dnech.

Německo

  • ČD: Praha – Berlín – Hamburg/Kiel (Berliner): Provoz této linky je plně obnoven (vyjma vlaků EC Hungaria; Cheb – Norimberk: Provoz na této lince je plně obnoven.; Linka Ex6 Praha – Mnichov (Západní expres): V současné době je obnoven provoz pouze v úseku Praha – Plzeň, a to z důvodu výluky na trati. Plné obnovení v celé trase Praha – Mnichov se předpokládá v první polovině července, po ukončení prací na trati.

Rakousko

  • ČD: Praha – Linz (Jižní expres) a Graz – Berlin  (Railjet Vindobona): Provoz na těchto linkách je plně obnoven; Linka Ex4: V současné době vlaky na této lince končí/začínají ve stanici Břeclav. Linka bude do Rakouska prodloužena 22. 6.
  • RJ: Praha – Brno – Vídeň: V současné době je provoz na této lince obnoven 2x denně v obou směrech. Obnovení v plném rozsahu je předpokládáno na začátek července.

Další spoje naleznete ZDE.