Vzdělávání žáků druhých stupňů ZŠ, SŠ A VOŠ v období od 8. do 30. 6. 2020

26.5.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy deklarovalo, že umožní vzdělávací a socializační aktivity pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol v období od 8. do 30. 6. 2020. Dle ministerstva se jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti realizovat vzdělávací aktivity využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy vzdělávací aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná.