Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

1.7.2020

Dne 1. 7. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 301/2020 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020. Tento zákon umožnil vydání takzvané kompenzační vyhlášky, která zohledňuje dopady COVID-19 na poskytovatele zdravotní péče a navyšuje úhrady o 5 miliard Kč oproti předešlému rozpočtu. Vyhláška ministerstva zdravotnictví nabyla účinnosti dne 1. 7. 2020.